Kontakt

Formand Poul Bæk

(Kontakt til politi og myndigheder. medlemskontakt)

Kasserer Claire Svendsen 

(Økonomi, medlemskaber, hjemmeside, SoMe)